Dấu hiệu cho thấy một người đang nói dốiTìm theo từ khóa: 

Dấu hiệu cho thấy một người đang nói dối Dấu hiệu cho thấy một người đang nói dối
T3, 05 / 2021 8:10 chiều
Nói dối là chuỗi hoạt động điều tiết của não bộ để diễn đạt những nội dung đi ngược với sự thật. Dù khéo léo thế nào, khả năng cao cũng sẽ có sai sót.[...]